Zbigniew Kudłacz

niezależny ekspert ds. bezpieczeństwa gospodarczego

Kompleksowo wspieram przedsiębiorców w zakresie prewencji gospodarczej i spraw, w których firma padła ofiarą przestępstwa gospodarczego.

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Politechniki Poznańskiej. W latach 1992-2016 byłem funkcjonariuszem policji w pionie do walki z przestępczością gospodarczą, a od 2006 do 2016 r. – naczelnikiem Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

W policyjnej karierze prowadziłem na terenie Poznania i powiatu poznańskiego liczne sprawy karne o najpoważniejsze przestępstwa gospodarcze. Kierowany przeze mnie wydział odnosił wiele sukcesów: ujawniał przestępstwa gospodarcze i zabezpieczał składniki majątkowe u sprawców czynów zabronionych.

Zajmowałem się w szczególności zwalczaniem oszustw gospodarczych (wyłudzenia towarów) i kapitałowych (wyłudzenia kredytów, pożyczek), fałszerstw dokumentów w obrocie gospodarczym, piractwa (fonograficznego, wideograficznego, komputerowego, kradzieży programów komputerowych i sygnału telewizyjnego), korupcji w obrocie gospodarczym, prania brudnych pieniędzy, a także zwalczaniem przestępstw przeciwko środowisku i gospodarce odpadami, przestępstw skarbowych (w tym oszustw podatkowych, okołobankowych, karuzeli podatkowych i przestępczości akcyzowej) oraz z dziedziny prawa karnego, karno-skarbowego i autorskiego.

Od 2019 r. wieloletnie doświadczenie i wiedzę wykorzystuję w celu poprawy bezpieczeństwa gospodarczego polskich firm, głównie z sektora MSP.

zbigniew-kudlacz-business-security