Skutecznie chroń firmę przed oszustwami gospodarczymi

Policyjne statystyki nie pozostawiają złudzeń: skala przestępczości gospodarczej w Polsce wzrosła w latach 1999-2017 o ponad 130%. Analizy rynkowe dowodzą, że co trzecia polska firma pada ofiarą różnego rodzaju wykroczeń i przestępstw gospodarczych, które prowadzą do milionowych strat finansowych.

Za przeważającą część czynów zabronionych odpowiadają osoby spoza firmy (57%), jednak baczną uwagę trzeba zwrócić też na podwładnych, którzy dopuszczają się nadużyć w aż 43% przypadków. Oznacza to, że niestety również Ty możesz trafić na nieuczciwego kontrahenta lub pracownika.

Najczęstszy przypadek oszustw w polskich firmach dotyczy sprzeniewierzenia aktywów. Zmorą rodzimych przedsiębiorstw są także cyberprzestępczość, nadużycia zakupowe i księgowe, łapówki, korupcja, kradzież praw i inne czyny zabronione. Do zdarzeń tych dochodzi zarówno w korporacjach, jak i w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomimo zachowywania ostrożności w biznesie zdarzają się różne sytuacje, które niekiedy trudno przewidzieć i którym trudno w porę przeciwdziałać. Konieczne są regularne audyty i szybkie reagowanie na nieprawidłowości. A gdy już do nich doszło, trzeba wiedzieć, jak skutecznie się obronić.

Co mogę dla Ciebie zrobić?

Nawet jeśli Twoja firma znajduje się w trudnym położeniu – padła ofiarą wyłudzenia, kradzieży praw autorskich, korupcji, fałszerstwa albo innego przestępstwa – nigdy nie jest pozostawiona sama sobie.

Wykorzystuję wieloletnie doświadczenie i wiedzę, które zdobyłem jako funkcjonariusz i naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, aby pomóc Twojej firmie w walce z oszustami i skutkami różnorodnych naruszeń, deliktów i innych przewinień gospodarczych.

W ramach usług zwalczania skutków przestępczości gospodarczej realizuję następujące działania:

  • Kwalifikacja prawna czynu – obejmuje zapoznanie się z okolicznościami zdarzenia i powstałą w związku z nim dokumentacją oraz stwierdzenie, czy w myśl Kodeksu karnego doszło do przestępstwa.
  • Określenie rozmiarów szkody – obejmuje ustalenie wysokości powstałej szkody w rozumieniu Kodeksu karnego.
  • Ustalanie właściwości miejscowej i rzeczowej – obejmuje wskazanie organu ścigania właściwego do przeprowadzenia postępowania karnego oraz jednostki tego organu, do której należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
  • Przygotowanie korespondencji z organami ścigania – obejmuje sporządzenie pisemnego zawiadomienia o przestępstwie w imieniu uprawnionego przedstawiciela podmiotu gospodarczego lub przygotowanie do złożenia zawiadomienia ustnego.
  • Doradztwo w zakresie uprawnień pokrzywdzonego w postępowaniu karnym – obejmuje wsparcie pokrzywdzonego podmiotu na etapie postępowania przygotowawczego w zakresie możliwości wykorzystania uprawnień pokrzywdzonego, kierowania wniosków dowodowych, wnioskowania o zaznajomienie się z aktami postępowania lub uzyskanie kopii z akt oraz kierowania zażaleń i skarg na czynności organu prowadzącego postępowanie.
  • Badanie czynów nieuczciwej konkurencji – obejmuje analizę zdarzeń w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą pod kątem wystąpienia czynów nieuczciwej konkurencji, a w szczególności ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, wprowadzania w błąd w zakresie oznaczania przedsiębiorstwa lub produktu oraz naśladownictwa produktów.
  • Ochrona praw autorskich i pokrewnych oraz znaków towarowych – obejmuje ujawnianie i monitorowanie piractwa przemysłowego (podróbki) w handlu hurtowym, detalicznym (w tym internetowym) poprzez kontrole miejsc sprzedaży i ofert internetowych, a także ujawnianie piractwa tekstowego, graficznego, fonograficznego, wideofonicznego, komputerowego oraz kradzieży programów komputerowych poprzez kontrole miejsc wyświetlania/odtwarzania i sprzedaży utworów objętych ochroną praw autorskich.

Zgłoś oszustwo gospodarcze i rozwiąż swój problem

Jeżeli Twoja firma padła ofiarą oszustwa gospodarczego, nie zwlekaj i skorzystaj z pomocy eksperckiej. Szybkie i profesjonalne działanie pozwoli Ci wyjść na prostą, odzyskać spokój i rozwijać przedsiębiorstwo bez obaw o niepożądane skutki przestępstw rynkowych.