Zadbaj o finansowe bezpieczeństwo firmy

Firma to Ty i pracownicy. To właśnie od ludzi zależą biznesowe sukcesy i stabilny rozwój przedsiębiorstwa. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co by się stało, gdybyś poważnie zachorował lub uległ wypadkowi? Albo gdyby pokrzywdzony został Twój pracownik czy wspólnik?

Nieprzewidziane wypadki wstrzymują realizację bieżących zadań, uniemożliwiają obsługiwanie zamówień, ograniczają zarobki, utrudniają spłatę zobowiązań, mogą również prowadzić do odpływu klientów, a w skrajnym przypadku – do bankructwa firmy. Ponadto każde tragiczne zdarzenie wyjątkowo negatywnie rzutuje na prywatne życie poszkodowanego i jego bliskich.

Przy zwiększonych potrzebach przyda się poduszka finansowa w postaci ubezpieczenia. Wybierając odpowiednią polisę, zyskujesz:

  • ochronę finansową w sytuacji śmierci, wypadku, choroby i innych zdarzeń uniemożliwiających kontynuowanie działalności gospodarczej,
  • zabezpieczenie spłaty zobowiązań finansowych w sytuacji śmierci, wypadku lub choroby,
  • zabezpieczenie interesów finansowych wspólników firmy oraz kontroli nad firmą w razie śmierci udziałowca lub udziałowców,
  • możliwość uzyskania wysokiego odszkodowania z tytułu wypadku i uszczerbku na zdrowiu,
  • pieniądze potrzebne na czas choroby i niezdolności do pracy,
  • ochronę życia i zdrowia z możliwością inwestowania lub budowania kapitału, który po latach wykorzystasz w określonych celach.

Co mogę dla Ciebie zrobić?

Dzięki współpracy z uznanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi oferuję polisy skrojone na miarę potrzeb Twoich i Twojej firmy:

  • Ubezpieczenia na życie i zdrowie – w zależności od wybranego pakietu polisa zapewnia finansowe zabezpieczenie na wypadek śmierci, nieszczęśliwego wypadku, uszczerbku na zdrowiu, choroby, pobytu w szpitalu, urodzenia dziecka i innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. W przypadku ubezpieczenia na życie i zdrowie z funduszem kapitałowym polisa umożliwia także odkładanie oszczędności.
  • Ubezpieczenia posagowe – polisa zabezpiecza dziecko na wypadek śmierci rodzica i zapewnia mu pieniądze na start w dorosłe życie. Ubezpieczenie posagowe może wykupić rodzic dziecka w wieku 0-18 lat.
  • Ubezpieczenia unit-linked – to produkt typowo inwestycyjny. Polisa obejmuje też ochronę życia, jednak zazwyczaj na niewielką, wręcz symboliczną kwotę, gdyż głównymi celami są tutaj gromadzenie oszczędności i pomnażanie kapitału.
  • Ubezpieczenia grupowe dla firm – w zależności od wybranego pakietu polisa chroni życie i zdrowie, pokrywa koszty leczenia (pobyt w szpitalu, rehabilitacja, zakup leków, dojazdy do lekarzy etc.), wystąpienia poważnej choroby, niezdolności do pracy, trwałego inwalidztwa i trwałego uszczerbku na zdrowiu, zapewnia także wsparcie finansowe dla bliskich poszkodowanego w przypadku jego śmierci. Ubezpieczeniem grupowym mogą być objęci zarówno pracodawca oraz pracownicy, jak i ich małżonkowie, partnerzy, nieletnie i pełnoletnie dzieci. Polisa obejmuje ubezpieczonego ochroną w miejscu pracy, w drodze do i z pracy, w domu i na urlopie.

Wybierz najlepsze ubezpieczenie

Skontaktuj się ze mną, a pomogę Ci ustalić, jaka ochrona ubezpieczeniowa będzie najlepsza dla Ciebie i Twojej firmy.