Odzyskaj pieniądze z faktury

Klient nie opłacił faktury w terminie? Granica między zwykłym zapominalstwem i nierzetelnością biznesową a oszustwem w obrocie gospodarczym bywa bardzo cienka. Jeżeli pomimo ponagleń kontrahent Cię zbywa, zdecyduj się na profesjonalną windykację należności.

Dzięki wieloletniej współpracy z renomowaną spółką windykacyjną zwiększam Twoje szanse na sprawne i efektywne dochodzenie wierzytelności na koszt dłużnika. Sprawy kierowane przeze mnie do windykacji są traktowane priorytetowo i prowadzone zgodnie z zasadami dobrych praktyk windykacyjnych. Pozwoli Ci to odzyskać pieniądze, zaoszczędzić czas i zachować pozytywne relacje biznesowe z klientem.

Co mogę dla Ciebie zrobić?

Tok i czas trwania procesu windykacyjnego są zróżnicowane i zależą od wielu indywidualnych czynników. Na skuteczne dochodzenie wierzytelności składają się 2 etapy:

  • Windykacja polubowna – dłużnik otrzymuje listowne powiadomienie o konieczności zapłaty. W przypadku braku reakcji windykacja kontaktuje się z dłużnikiem telefonicznie, mailowo i SMS-owo. Działania te są ponawiane do skutku – przez czas do 3 miesięcy. W ok. 80% przypadków windykacja polubowna kończy się sukcesem.
  • Windykacja sądowo-egzekucyjna – jeżeli windykacja polubowna okazała się nieskuteczna, dłużnik otrzymuje listowne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jeżeli nadal nie opłaci faktury, windykacja kieruje do sądu pozew o zapłatę należności. Równocześnie Twój dłużnik nie traci możliwości rozjemczego rozwiązania sprawy. Dzięki windykacji terenowej, prowadzonej w miejscu pracy, zamieszkania lub przebywania dłużnika, windykacja ustala jego sytuację finansową, weryfikuje i aktualizuje dane, prowadzi odbiór zabezpieczeń, pozyskuje dokumenty niezbędne w procesie dochodzenia wierzytelności, a także zawiera ugody i porozumienia regulujące zasady spłaty. W wielu przypadkach działania te prowadzą do odzyskania wszystkich należnych pieniędzy wraz z odsetkami. Jeżeli tak się nie stanie, sprawa trafia do komornika, który wszczyna egzekucję ze wskazaniem składników majątkowych dłużnika.

O rezultatach postępowania windykacyjnego jesteś informowany na bieżąco.

Skorzystaj z profesjonalnej windykacji należności

Oszczędź czas i nerwy. Odzyskaj pieniądze z faktury i należne odsetki za nieterminowe płatności – sprawnie, bezpiecznie i skutecznie. Dowiedz się też, jak w przyszłości uniknąć ryzyka zatorów płatniczych.